Voor professionals

Voor professionals

Door de vergrijzing en kanteling in de zorg worden zorgprofessionals, huisartsen, wijkteams en woon- en zorgcentra overbelast. De meeste aandacht, tijd en energie van u als professional gaat naar de curatieve zorg, de achterkant. Ik wil eerstelijnszorg verminderen of waar mogelijk voorkomen door actief te zijn aan de voorkant. Preventieve zorg dus. Bij mijn coaching en begeleiding staan eigen regie, vitaliteit en zelfredzaamheid centraal.

Voor senioren die een nieuwe fase in hun leven ingaan, kan ik als seniorencoach een goede aanvulling zijn op het zorgaanbod en de ouderenzorg. Bijvoorbeeld in samenwerking met de woon- en zorgcentra. Maar ook voor alle andere zorgprofessionals kan ik ondersteuning bieden in de zorg voor senioren. Zo maken we de zorg voor deze ouderen zo aangenaam mogelijk.

Zenvio - Samen voor zingeving
Zenvio quote

“Vaak ligt er een complexere hulpvraag aan de ondersteuning ten grondslag waar thuiszorgorganisaties en woon- en zorgcentra mee worden geconfronteerd. Met mijn coaching gesprekken haal ik deze hulpvraag en de vraag achter de vraag naar voren. Op deze manier kan ik mijn collega professionals ondersteunen bij hun werkzaamheden. We kijken dan samen naar wat de senioren belangrijk vinden en bepalen waar we aan willen werken. En hoe we de senioren weer zoveel mogelijk in hun kracht kunnen zetten. Vanuit hun eigen creativiteit en veerkracht.”

Wilt u kijken hoe we elkaar kunnen aanvullen in de zorg voor senioren? Neem dan contact met mij op.